ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu

na rok szkolny 2018/2019

 

Kierunki pracy:

1. Poznajemy litery i uczymy się czytać – rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Optymalne przygotowanie dzieci do dalszej edukacji poprzez zapewnienie warunków niezbędnych do osiągania sukcesów z uwzględnieniem ich naturalnego rozwoju.

2. Mali patrioci – budzenie świadomości dziecka,że należy do wspólnoty ludzi zamieszkujących ten szczególny skrawek ziemi zwany „ojczyzną”. Poznanie historii rodziny, rodzinnego miasta , a potem całej Polski , polskich bajek, legend, tradycji, piękna polskich obyczajów , krajobrazów.

 

Sposoby realizacji:

Ad. 1

 • stworzenie w salach kącików książki w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci , systematyczna wymiana książek w kąciku

 • realizowanie projektu edukacyjnego „Zabawy z literami” - przygotowanie do nauki pisania i czytania z elementami odimiennej metody Ireny Majchrzak”

 • realizowanie projektu edukacyjnego „Dziś przedszkole – jutro szkoła” współpraca ze PSP nr 11 w Kędzierzynie – Koźlu, mającego na celu ułatwienie adaptacji do warunków szkolnych

 • realizacja projektu edukacyjnego „Od przedszkolaka do ucznia” współpraca ze PSP nr 5 w Kędzierzynie -Koźlu mającego na celu niwelowanie lęków i obaw przed szkołą

 • wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Uczymy się czytać z darami Froebla” w grupach 5,6 letnich mającej na celu rozwijanie umiejętności czytania i pisania i przygotowanie do dalszej edukacji

 • wprowadzenie innowacji pedagogicznej dla dzieci w wieku 3-5 lat „Edukacja przedszkolna według metody F.Froebla – wpływ metody na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy obcowania z literaturą – realizacja bajkoterapii – słuchanie czytanej na głos książki o stałej porze dnia , wykorzystanie bajkoterapii do aktywności werbalnej, teatralnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej

 • wspópraca z biblioteką, udział w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej „Przyjaciel przyrody i książek” , rozwijanie zainteresowań czytelniczych , rozumienie roli głośnego czytania w rozwoju dziecka

 • podtrzymywanie tradycji czytania książek w przedszkolu przez członków rodziny

Ad. 2

 • Realizacja projektu edukacyjnego dla przedszkoli „Sto lat dla Poski” - realizacja założeń i zadań z zakresu wychowania patriotycznego zaplanowanych w projekcie

 • doposażenie kącika regionalnego w przedmioty przyniesione przez rodziców, wykonanie dekoracji z okazji 100 lecia niepodległości Polski

 • realizacja projektu edukacyjnego „Jestem małym Polakiem” we współpracy z seniorami Domu Dziennego Pobytu Nr 5 w kędzierzynie – Koźlu, mającego na celu poznanie polskich tradycji, legend, bajek

 • realizacja projektu edukacyjnego „W kręgu muzykki i tańca – polskie tańce ludowe” we współpracy Z D.K „KOMES” mającgo na celu naukę polskich tańców

 • zorganizowanie Quizu dla dzieci starszych 5,6 letnich na temat wiedzy o Polsce pt. „Kto Ty jesteś -Polak mały” - utrwalającego wiedzę dzieci na temat naszego kraju