ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI MŁODSZE (3-4 LATKI)

 

6.00 – 8.00

– schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci

8.00 – 8.30

– ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe w toalecie i łazience

8.30 – 9.00

- śniadanie , realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz zasad zdrowego odżywiania

9.00 – 9.15

- mycie zębów

9.15 – 9.45

– zajęcia kierowane z całą grupą - realizacja zadań edukacyjnych

9.45 – 10.15

– zabawy ruchowe, zabawy samorzutne, zabawy z językiem angielskim

10.15 – 11.15

– czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego, poznawanie otoczenia społeczno – przyrodniczego, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

11.15 – 11.30

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe

11.30 – 12.00

– obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole

12.00 – 14.00

- odpoczynek dzieci – leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek

- nauka i doskonalenie ubierania i rozbierania się

14.00 – 14.30

- czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

- podwieczorek

14.30 – 16.00

- dwie zabawy ruchowe, zabawy samodzielne przy niewielkim udziale nauczyciela,indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI STARSZE ( 5-6 LATKI)

 

6.00 – 8.00

– schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, praca indywidualna

8.00 – 8.30

– ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe w toalecie i łazience

8.30 – 9.00

– śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz zdrowego żywienia

9.00 – 9.15

- mycie zębów

9.15 – 10.15

– realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą , zabawy ruchowe

10.15 – 11.15

– wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego – nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych , zabawy ruchowe i swobodne, poznawanie środowiska społeczno – przyrodniczego, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne, zabawy z językiem angielskim

11.15 – 11.30

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe

11.30 – 12.00

– obiad, kulturalne zachowanie się przy stole, pełnienie dyżuru

12.00 – 13.00

– odpoczynek dzieci, słuchanie bajek i opowiadań, relaksacja przy muzyce, religia

13.00 – 14.00

– zabawy i aktywności dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

14.00 – 14.15

- czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30

– podwieczorek – kultura spożywania posiłku

14.30 – 16.00

– zabawy ruchowe , ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, rozchodzenie się dzieci