ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Z kart historii

Z kart historii

Budynek, w którym obecnie mieści się przedszkole wybudowano w okresie przedwojennym.

 

I. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA:

1945/46 - adaptacja pomieszczeń budynku na „Dom Matki i Dziecka”.

1947 - utworzenie przy żłobku filii przedszkola

1948 - zorganizowanie przedszkola w budynku głównym, a świetlicy szkolnej w budynku bocznym (z zapleczem kuchennym w pomieszczeniach piwnicy).

Początek lat 60-tych – zaadaptowanie całego budynku na potrzeby przedszkola (przystosowanie sal, kuchni, łazienek). Rozpoczęcie pracy pod patronatem Zakładów Azotowych, jako Przedszkola nr 6 Zakładów Azotowych placówka działa do 31.12.1982r.

31.12.1982 – przekazanie przedszkola Urzędowi Miasta

 

II. HISTORIA PRZEDSZKOLA:

Dyrektorzy:

 • Zofia Kraska

 • Małgorzata Kałuża (do lutego 1959)

 • Teresa Bojar (1.02.1958 – 1 09.1984)

 • Halina Ciszewska (1.09.1984 – 1.09.2002)

 • mgr Justyna Ilnicka (1.09.2002 – do chwili obecnej)

 

NAUCZYCIELE ZASŁUŻENI:

 • Teresa Bojar – 25 lat na stanowisku dyrektora, miała duży udział w modernizacji budynku

 • Krystyna Pytel - nauczycielka, która przepracowała 35 lat w tej samej placówce(15.08.1966 – 31.08.2001). Uczestniczyła bardzo aktywnie w życiu przedszkola oraz w wychowaniu kolejnych pokoleń. Przez wiele lat pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora przedszkola.

 • Halina Ciszewska - w ciągu osiemnastu lat kierowania placówką kładła duży nacisk na podniesienie pracy przedszkola. W tym czasie 90% nauczycielek podniosło poziom wykształcenia. Organizowała i uczestniczyła w licznych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażała nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem. Organizowała imprezy lokalne i środowiskowe.

 

JUBILEUSZ 70- LECIA ,,KASZTANKOWEGO PRZEDSZKOLA"

   8 maja 2018 roku dla przedszkolaków, ich rodzin oraz wszystkich pracowników przedszkola był dniem bogatym w wielkie wydarzenie. Była nim uroczystość obchodów Jubileuszu 70- lecia powstania naszego przedszkola. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury „Chemik” , na którą przybyły władze naszego miasta oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu.

  Po powitaniu gości przez panią dyrektor Justynę Ilnicką wyświetlono film przedstawiający historią naszej placówki. Po nim odbyły się występy artystyczne dzieci z wszystkich grup, na których zaprezentowały one swoje umiejętności wokalno – taneczne. Występy wszystkich przedszkolaków przyjęte były z wielkim zachwytem, a czasem i niedowierzaniem poczynaniom małych artystów. Wielkie wrażenie na gościach zrobiły też piękne stroje dzieci. Po występach dzieci zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienie teatralne „Rzepka” w wykonaniu rodziców , którzy aktywnie włączyli się w obchody naszego jubileuszu.

  Na zakończenie przy chóralnym akompaniamencie „100 lat” i melodii wygranej przez dzieci na dzwonkach wjechał ogromny tort. Ostatnim punktem programu były gratulacje i podziękowania od przybyłych gości. Wszyscy do dziś miło wspominają ten niezwykły dla nich dzień.