1. Program wychowania przedszkolnego „Dary F. Froebla – wspieranie niepowtarzalnej idywidualności dziecka” 
Alina Oriańska, Anna Szajda, Bożena Przybyszewska, Bożena Wojciechowska

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga,jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie.Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza  przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami),czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.  Zajęcia dydaktyczne realizowane są pod postacią zajęć w Porannym kole i/lub Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach. Zajęcia wPorannym kole mają charakter edukacyjny.  W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci w poszczególne dni realizowane są różne rodzaje treści dydaktycznych: aktywność językowa, artystyczna, matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, ruchowa, zdrowotna. Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych realizowana jest po zajęciach w  „Porannym kole”. Praca w grupach odbywa się w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym (ogródek  i  kuchnia). Grupa pracuje w tym samym składzie przez cały tydzień. Działanie takie jest celowe i planowe, a jego zadaniem jest rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i rozwijanie ich wiedzy społecznej. Praca w grupach odbywa się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodzą do kolejnych kącików. Program   realizowany jest w grupie „Stokrotki ” i „Wiewiórki”.

2. Program języka angielskiego Język angielski – dziecięce okno na świat na podstawie MAC – I love Boo. 

Cele programu: 

– rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej dzieci; 

– wypracowanie językowego fundamentu do dalszej nauki – osłuchanie z językiem obcym, 

– zaznajomienie dzieci ze słownictwem oraz popularnymi wyrażeniami w języku angielskim i jak najlepsze ich utrwalenie,

– przybliżenie dzieciom melodii i rytmu języka angielskiego,

– budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych, 

– wspieranie dziecka jednocześnie w różnych obszarach: fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego. 

Podczas zajęć dzieci śledzą przygody pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwa dwojga elfów – Maxa i Lilly. Wszyscy troje mieszkają w bajkowym lesie, w którym spotykają ich zabawne i pouczające przygody. Kontekst programu nawiązuje do bliskich dziecku zjawisk, przedmiotów, jego najbliższego otoczenia, jednocześnie wprowadzając elementy baśniowe, co zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pełnego emocjonalnego zaangażowania.